ELMIA SUBCONTRACTOR 2017 

14 – 17 November 2017

Liksom tidigare år finns Technipur AB representerade på Elmia Subcontractor.
Vi ställer ut i smålandsmontern i Hall D precis nedanför rulltrappan och något åt vänster i monter nr: D02:39/37.

För Technipur AB känns det oerhört värdefullt att få träffa DIG, utbyta nya erfarenheter och ge oss möjligheten att påvisa den kunskap och erfarenhet vi har kring konstruktion, gjutning och tillverkning med polyuretan (PUR). Vi kan hjälpa dig hela vägen från idé till serietillverkning av slutgiltig produkt.

På Subcontractor 2017 är vi på plats för att få chansen att möta nya och befintliga kunder och på så sätt kunna diskutera möjligheter och behov kring gemensamma projekt.

Väl mött på ELMIA Subcontractor 2017

Technipur AB
Kjell Johansson
kjell@technipur.se
+46 490 833 52