Våra kunder

Våra kunder finns främst i Sverige och Norden, men produkterna är ofta avsedda för en internationell marknad.

Vi arbetar med produkter inom vatten- och reningsteknik, medicinteknik, produkter inom oljeindustrin, produkter för vattenbaserade applikationer, liksom formtillvekning för betongindustrin och andra industriella tillämpningar eller applikationer.

Våra kunder uppskattar vårt sätt att arbeta med problemlösningar, och det engagemang vi visar såväl vid offertstadiet, som vid prototyp- och produktionsstadiet.