Certifiering

Vi arbetar utifrån en kvalitetskontrollerad och dokumenterad process för att våra kunder ska veta att vi levererar det som efterfrågas utifrån offert och prototyper.

Då vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 så vet både vi, och våra kunder, vad som förväntas av oss. Den råvara vi använder är en ändlig resurs vilket gör att vi är väldigt noga med hushållning av denna, och arbetar utifrån ISO 14001.