Service & tjänster

Tillverkningen av detaljer i PUR (Polyuretan) sker genom så kallad reaktionsgjutning (RIM = Reaction Injection Molding) i öppna eller slutna verktyg. Det kan omfatta kompositer, såsom glasfiberförstärkt solid polyuretan kombinerat med stål, eller andra plastmaterial med egenskaper avsedda för t.ex. hög hållfasthet vid belastning. Detta tekniksprång, som vi tog redan 1987, har vidareutvecklats genom åren och har blivit något som vi är relativt unika med.

Vi tillverkar även detaljer som antingen är formgjutna (RIM) eller bearbetade från plattor och där den större delen utgörs av polyuretanbaserat material.

I vissa tillämpningar kan detaljen uppfylla kraven på godkännande enligt livsmedelskraven eller brandklass UL94 V-0.

I dag tillverkar vi detaljer från enstyckstillverkning till över 30 000 detaljer i årsvolym. Det kan innebära allt från handtillverkade detaljer, eller att vi tar fram verktyg för serieproduktion.

TechniPur arbetar med konstruktion, modell- och verktygstillverkning, formgjutning och/eller bearbetning av detaljer i plast. Vi är kvalitetscertifierade genom ISO 9001 och ISO 14001. Vi producerar detaljer från detaljerade ritningar som klarar verklighetens utmaningar och krav med bästa möjliga kostnadseffektivitet. Genom flexibla lösningar kan vi ofta ta fram prototyper utan stora verktygskostnader.