Maskiner

Idag har vi ett femtontal maskiner i drift som utför olika typer av arbetsmoment.

Vi utför idag fräsning, skärande bearbetning, gradning, slipning, ytbehandling, limning och montering av detaljer. Tillverkningen av PUR sker i speciella verktyg med tillhörande processutrustning.

Vi har en mycket flexibel produktion med flera fleroperationsmaskiner och som möjliggör produktion med begränsad bemanning. Våra kunder ska kunna lita på att vi klarar leveransvillkor och tider. Vi vet vad det kan innebära för våra kunder om vi drabbas av produktionsstopp, därför har vi aktivt valt att säkerställa vår produktionsprocess.

Vi arbetar även med material som är brandklassade. I produktionsprocessen kan man variera materialets egenskaper med olika densitet och även ta fram kundspecifika material anpassat för produkten och kraven. Till exempel kan det innebära att ett material kan vara genomskinligt eller hårt i kärnan men mjukt på ytan. Och tvärtom.  Eller kanske flexibelt. Möjligheterna är oändliga.